piątek, 11 listopada 2016

Leki, a choroby dziąsełChoroby dziąseł polekowe:
Przerosty dziąseł uwarunkowane przyjmowanymi lekami mają podłoże genetyczne. Zmiany
lokalizują się raczej w okolicy zębów przednich i dotyczy to przede wszystkim brodawek
dziąsłowych. Występują częściej u osób młodszych. Do przerostu dziąseł może prowadzić
stosowanie następujących leków:
– Leki przeciwpadaczkowe, np. difenylohydantoina:
• przerost dziąseł u około 50% pacjentów,
• staranna kontrola płytki prawdopodobnie nie zapobiegnie przerostowi dziąseł, ale może
zredukowaæ jego rozmiar i nasilenie.
– Blokery kanału wapniowego, np. nifedypina, verapamil, diltiazem itp.:
• od 6. dekady życia leki często przepisywane w przypadku nadciśnienia, zaburzeń rytmu
serca, dusznicy bolesnej,
• u około 20% pacjentów rozwija się przerost dziąseł,
• prawdopodobnie higiena jamy ustnej ma wpływ na rozwój zmian.
– Lek immunosupresyjny cyklosporyna A:
• po transplantacjach narządów, w leczeniu chorób autoimmunologicznych,
• u 25-35% pacjentów dochodzi do przerostu dziąseł,
• rygorystyczna kontrola płytki nazębnej nie zapobiega rozwojowi przerostu dziąseł, ale
może zredukować jego rozmiary i nasilenie,
• przy terapii kombinowanej z antagonistami wapnia efekt synergistyczny co do przerostu
dziąseł.
– Reakcje zapalne z płytki nazębnej mogą być nasilane przez doustne środki antykoncepcyjne
(,,pillengingivitis” – zapalenie dziąseł pigułkowe).

Periodontologia Hans Peter Muller,Klaus H. Rateitschak