niedziela, 10 lutego 2019

PAD Dezynfekcja Aktywowana Światłem

Alternatywnym rozwiązaniem do antybiotykoterapii w w leczeniu chorób przyzębia jest fotoaktywna dezynfekcja.
Jak działa PAD?
Jest to metoda dezynfekcji lub sterylizacji tkanek twardych i miękkich przez reaktywne formy tlenu dzięki miejscowemu zastosowaniu foto uczulacza i naświetleniu go laserem o ściśle określonej długości fali.

Korzyści z użytkowania PAD:
- szybki, prosty
- łatwy do połączenia ze standardowymi zabiegami stomatologicznymi
- skuteczny
- bezpieczny
- niskie koszty leczenia


1. Pomiar kieszonki


2. Aplikacja fotouczulacza


3. Czekamy 60 sekund


4. Aktywacja światłem lasera Smart S Lasotronix


5. Wypłukanie fotouczulacza przy pomocy soli fizjologicznej