czwartek, 29 grudnia 2016

Cukrzyca, a choroby jamy ustnej

Cukrzyca jest przewlekłą chorobą, której przyczyną jest zaburzenie wydzielania insuliny. Niedobór insuliny prowadzi do zaburzeń w zakresie wykorzystania glukozy przez komórki organizmu, co powoduje zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemię) oraz wydalanie glukozy wraz z moczem. Cukrzyca charakteryzuje się także zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białek.

Według "Zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę 2012" cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych
U ludzi młodych cukrzyca spowodowana jest zniszczeniem lub niewydolnością komórek trzustki, odpowiedzialnych za produkcję i wydzielanie insuliny. Ten rodzaj cukrzycy nazywany jest cukrzycą insulinozależną, typu 1 lub cukrzycą wieku młodzieńczego.
U ludzi starszych, na ogół otyłych i z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycę wywołuje oporność na działanie insuliny. Ten rodzaj cukrzycy nazywany jest typem 2 i wymaga ciągłego przyjmowania odpowiednich leków doustnych. Często, z czasem, potrzebne jest także przejście na zastrzyki z insuliną.
Obecnie na cukrzycę cierpi w Polsce ponad 3,1 miliona Polaków (10,6% dorosłej populacji). W ostatnim dziesięcioleciu liczba chorych z rozpoznaną cukrzycą wzrosła dwukrotnie. W okresie od 2005 do 2025 roku zachorowalność na cukrzycę typu 1 u dzieci w Polsce zwiększy się czterokrotnie.
U ponad 30% z nich choroba wciąż pozostaje nierozpoznana. Szacuje się, że ok. 1 mln chorych w Polsce w ogóle nie wie o swojej chorobie. 60% Polaków, u których ryzyko zachorowania na cukrzycę jest wysokie, nie wie lub nie sądzi, że może zachorować. Pacjenci zgłaszają się do lekarza, gdy jest ona już bardzo zaawansowana. Szacuje się, że w 2011 roku około 30 tys. osób zmarło z powodu powikłań cukrzycy.
Związek pomiędzy cukrzycą, a zmianami w jamie ustnej przedstawił po raz pierwszy Seiffert w 1862 roku.
Z najnowszych publikacji w kilku ostatnich lat jednoznacznie wynika, że najważniejszym czynnikiem ryzyka dla wystąpienia zmian w przyzębiu i utraty zębów jest brak długotrwałej kontroli przebiegu cukrzycy, zarówno insulino- jak nieinsulinozależnej, zwłaszcza u palaczy tytoniu.
Efektem długo utrzymującej się hiperglikemii są wielostronne. Wiele typów komórek reaguje w sposób nieprawidłowy.
Pierwszym podstawowym etapem leczenia jest gruntowne leczenie przeciwinfekcyjne i uregulowanie odpowiedniego poziomu cukru we krwi. Utrzymujące się periodontitis może powodować zwiększoną oporność na podawaną insulinę .

Periodontitis i cukrzyca stanowią dla siebie wzajemne czynniki ryzyka.Chroniczna infekcja tocząca się w kieszeni patologicznej wpływa za pośrednictwem zmodyfikowanych glukozowo komórek na komórki układu immunologicznego z intensywnym uwalnianiem wielkich stężeń prozapalnych, katabolicznych mediatorów. 
poniedziałek, 19 grudnia 2016

III Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Higienistek Stomatologicznych


26 listopada w Warszawie odbyła się już III Ogólnopolska Olimiada Wiedzy dla Higienistek Stomatologicznych, w której udział wzieło 50 uczestników.
Ciekawe wykłady poprzedził test wiedzy składający się z pytań zamkniętych oraz otwartch, na podstawie którego zostali wyłoninie tegoroczni laureaci Olimpiady. Wydarzenie było świetną okazją do sprawdzenia swojej wiedzy,poszerzenia kompetencji, udziału w atrakcyjnych wykładach oraz możliwości zdobycia cennych nagród.
Uczestnicy wzieli udział w ciekawych wykładach, na których między innymi dowiedzieli się:
- jakie typy osobowości mają pacjenci, jaki wpływ ma osobowość na motywacje do leczenia i regularne wizyty higienizacyjne,
-jak zrobić dobre zdjęcie stomatologiczne oraz na czym polega asysta fotograficzna,
-poznali najnowsze techniki znieczuleń,
-dowiedzieli się na czym polega piaskowanie poddziąsłowe oraz Guided Biofilm Therapy, poznali nowoczesne sprzęty oraz materiały do prafilaktyki
-dowiedzieli się również co zrobić, aby skutecznie walczyć z biofilmem u pacjentów
-zobaczyli ciekawe case study ze schematami postępowania

Wśród uczestników zostały nagrodzone 3 pierwsze miejsca. 

Za zajęcie I miejsca Katarzyna Szaryk otrzymała piaskarkę EMS AIR-FLOW HANDY 3.0 , SZCZOTKA GENIUS ORAL-B, UDZIAŁ W SZKOLENIU ZAMKNIĘTYM GUIDED BIOFILM THERAPY, PRODUKTY DO PROFILAKTYKI GABINETOWEJ FIRMY SEPTODONT  PRENUMERATA CZASOPISMA
WARTOŚĆ NAGRODY 6 TYS. ZŁ.

Za zajęcie II miejsca  Magdalena Wojtach otrzymała m.in. SZCZOTKA PRO 6000, SPECJALISTYCZNE KSIĄŻKI WYDAWNICTWA PZWL, KIRETY AMERICAN EAGLE, UDZIAŁ W SZKOLENIU ZAMKNIĘTYM GUIDED BIOFILM THERAPY ORAZ SZKOLENIE PERIOPRAKTYK NIECHIRURGICZNE LECZENIE CHORÓB PRZYZĘBIA DR WITOLD JURCZYŃSKI , PRODUKTY DO PROFILAKTYKI GABINETOWEJ FIRMY SEPTODONT
WARTOŚĆ NAGRODY 4 TYS. ZŁ.

Za zajęcie III miejsca Monika Hutnik  otrzymała m.in.SZCZOTKA PRO 6000, UDZIAŁ W SZKOLENIU ZAMKNIĘTYM Guided Biofilm Therapy, PRODUKTY DO PROFILAKTYKI FIRMY SEPTODONTGABINETOWEJ FIRMY SEPTODONT
WARTOŚĆ NAGRODY 1500 ZŁ.
 Na pozostałych uczestników czekały upominiki przygotowanę przez firmy EMS, W&H, Oral-B oraz Atos.

Laureatom życzę powodzenia w dalszej pracy zawodowej oraz wielu sukcesów.

Wszystkim uczestnikom, wykładowcom, sponsorom oraz firmą partnerskim serdecznie dziękuje za udział oraz wsparcie w przygotowaniu olimpiady, tym samym zapraszam wszystkich do udziału w kolejnej olimpiadzie  wiedzy 2018.


Czy warto się szkolić? To tak jakby zadać pytanie „Czy warto się rozwijać?”. Oczywiście, że warto! Stomatologia jest pełna innowacji, bez szkoleń i kursów – nikt nie nadążałby za nowościami. Osobiście uważam, że aby wykonywać swój zawód dobrze i z sercem, trzeba uczyć się od mistrzów, a takich można spotkać właśnie na szkoleniach.Nie będę ukrywać, że przed Olimpiadą zajrzałam do znanego wszystkim higienistkom podręcznika prof. Jańczuka J. Sama Olimpiada, w porównaniu z zeszłoroczną edycją, według mnie była większym wyzwaniem. Były pytania, które mnie nieco zaskoczyły. Tematy wykładów były bardzo dobrze dobrane i niesamowicie interesujące, wszystkie tworzyły spójną całość, poruszając praktycznie wszystkie aspekty pracy higienistki. Bardzo zainteresowała mnie tematyka zdjęć w stomatologii. Jako higienistki też powinnyśmy uwieczniać „nasze dzieła”, a warunki wewnątrzustne nie zawsze są korzystne z punktu widzenia fotografii.
 Jeśli chodzi o nagrody, które zdobyłam – lepszych nie można było sobie wymarzyć.
Już nie mogę doczekać się nowego tygodnia pracy, aby czyścić pacjentów za pomocą mojej nowej piaskarki  EMS Handy 3.0 oraz wg.Guided Biofilm Therapy, o którym miała świetny wykład hig. Magdalena Michałowska. W przyszłym roku na pewno pojawię się na IV edycji Olimpiady.

Katarzyna Szaryk

Wziełam udział w Olimpiadzie w celu sprawdzenia swojej wiedzy oraz jej poszrzenia. Higienistka stomatologiczna to zawód, który wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy, ponieważ stomatologia to dziedzina, która cały czas się rozwija. Wybierając ten zawód miałam świadomość,że aby się rozwijać zawodowo, zapewnić odpowiednią opiekę swoim pacjentom oraz być konkurencyjnym na rynku pracy należy uczestniczyć w kursach, szkoleniach, warsztatach. III Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Higienistek Stomatologicznych, podczas której przeprowadzone były interesujące wykłądy, umożliwiła miporównanie moich metod pracy z pracą innych higienistek, cieszę się również z poznania nowej techniki pracy GBT.Pytania sprawdzające wiedzę były tak skonstruowane, aby zweryfikować naszą wiedzę z różnych obszarów stomatologii.Olimpiada wymagała odemnie wcześniejszego przygotowania się, ale było warto. Zajełąm drugie miejsce i zdobyłam cenne nagrody, z których największą wartość moją dla mnie szkolenia u dr Jurczyńskiego oraz Hig.stom. Anity Walczak, które ułatwiają mi dalszy rozwój zawodowy. Bardzo polecam wszystkim higienistką udział w kolejnej edycji Olimpiady.

Magdalena Wojtach

1.Jaka jest prawidłowa siła sondowania kieszonek?
a)       10N
b)      0,1N
c)       0,15N
d)      0,25N
2. Badania RTG nie ułatwiają diagnostyki:
a)       Kamienia nazębnego
b)      Ubytków kostnych
c)       PD
d)      Próchnicy
3.Co to jest PDL?
a)       Szerokość biologiczna
b)      Ozębna
c)       Wyrostek zębodołowy
d)      Włókna ozębne
4.Jak nazywa się pierwsza faza powstawania płytki bakteryjnej?
a)       Adhezia
b)      Kolonizacja
c)       Asocjacja
d)      Zasiedlaniem
5.Intereakcje periodontitis nie wykazano w przypadku poniższego schorzenia:
a)       Wylew krwi do mózgu, ropnie mózgowia
b)      Zawał serca
c)       SM
d)      Infekcje układu oddechowego
6.Wskaźniki zapalenia dziąseł to:
a)      BOB, PBI, GI
b)      BOB, PBI
c)       PDI, BOB, PBI
d)      PBI
7. Wskaźnik CPITN pozwala oszacować parametry istotne w procesie terapeutycznym tj.:
a)       Krwawienie i obecność kieszonek
b)      Krwawienie, obecność kamienia nazębnego
c)       Głębokość sondowania, krwawienie
d)      Krwawienie, obecność kamienie nazębnego, głębokość sondowania i stopień zapalenia dziąseł
8. Actinobacillus actinonycetemcomitans to bakteria odpowiedzialna za rozwój:
a)       Ciężkiego zapalenia dziąseł
b)      Martwiczo – wrzodziejącego zapalenia dziąseł
c)       Chronicznego zapalenia przy zębie
d)      Agresywne zapalenie przy zębie
9. Kireta Gracey 11/12 (pomarańczowa) ma zastosowanie:
a)      Zęby boczne powierzchnie mezjalnej
b)      Powierzchnie przedsionkowe zębów przednich
c)       Powierzchnie dystalne zębów trzonowych
d)      Zęby przed trzonowe
10. Czym jest horizontal scrabing?
a)      Mocne poziome szorowanie zębów
b)      Mechaniczne usuwanie płytki z rowka dziąsłowego
c)       Zbyt mocne szczotkowanie zębów
d)      Mycie zębów wzdłuż girlandy dziąsłowej
11. Klasy Angle’a określają:
a)      Położenie pierwsze stałych zębów trzonowych dolnych względem górnych
b)      Położenie pierwszych stałych zębów trzonowych górnych względem dolnych
c)       Położenie szóstek górnych względem pierwszego trzonowca dolnego
d)      Położenie trzonowców górnych w stosunku do trzonowców dolnych
12.III klasa kłowa to sytuacja, w której:
a)       Guzek kła górnego rzutuje w zagłębienie utworzone na styku kła dolnego i pierwszego przedtrzonowa dolnego
b)      Guzek kła górnego rzutuje w zagłębienie utworzone na styku kła dolnego z bocznym siekaczem dolnym
c)       Guzek kła górnego rzutuje w zagłębienie utworzone na styku pierwszego i drugiego przedtrzonowca dolnego
d)      Guzek kła górnego rzutuje na pierwszego przedtrzonowca dolnego
13. W ergonomii klasa III to ruch:
a)       Ramienia i tułowia
b)      Ruch całego ramienia
c)       Ruch palców
d)      Ruch palców, nadgarstka i tułowia
14.Jak nazywa się strefa pracy operatora pomiędzy 12.00-2.00?
a)       Strefa pracy asysty
b)      Strefa statyczna
c)       Strefa transferowa
d)      Strefa operacyjna
15. Symbol F widniejący na opakowaniu płynu do dezynfekcji informuje o zakresie działania na:
a)       Bakterie
b)      Wirusy
c)       Grzyby
d)      Prątki
16. Wśród podanych materiałów wskaż ten, który nie jest preparatem wodorotlenkowo-wapniowym?
a)       Biopulp
b)      Ultra-blend
c)       Coltosol
d)      Calcicur
17. W którym roku powstał zawód higienistki stomatologicznej?
a)      1917
b)      1925
c)       1973
d)      1916
18.Caries secundaria to:
a)       Próchnica okrężna
b)      Próchnica średnia
c)       Próchnica kwitnąca
d)      Próchnica wtórna
19. Jaka grupa bakterii tanowi naturalny czynnik hamujący działanie kwasów w płytce?
a)       Nisseria
b)      Lactobacillus
c)       Streptococcus
d)      Veillonella
20. Która czynność podczas pracy metodą na cztery ręce odbywa się w strefie I?
a) sterylizacja narzędzi
b) przekazywanie narzędzi
c) obsługa aparatury pomocniczej
d)dezynfekcja przewodów ssących
21. W którym przypadku należy przeprowadzić lakierowanie zębów?
a) tylko u pacjentów z uzębieniem mlecznym
b) bezpośrednio przed założeniem wypełnienia
c) wyłącznie w zębach pozbawionych próchnicy
d) na wszystkie zęby, zwłaszcza gdy u pacjenta jest skłonność do próchnicy
22. Wskaż obowiązującą kolejność postępowania po wykonaniu wycisku dwufazowego?
a) wypłukanie wycisku i obłożenie ligniną
b) wypłukanie wycisku, zdezynfekowanie, obłożenie ligniną
c) osuszenie wycisku, umieszczenie go w sztywnym pudełku
d) zdezynfekowanie wycisku i umieszczenie go w worku strunowym lub sztywnym oraz szczelnym pojemniku
23. Ćwiczenie Skalouda wykorzystywane w celu zmniejszenia hipotonii mięśnia okrężnego ust u dzieci polega na:
a) dmuchaniu wiatraczka
b) nagryzanie przyrządu Chantsa
c) utrzymanie krążka Friela między dolną, a górną wargą
d) wciąganie powietrza przez nos i przerzucenie go w przedsionku jamy ustnej
24.Jaki typ biotypu jest najbardziej popularny u pacjentów?
a) mieszany
b) cienki
c) gruby
d) nabłonkowy
25. Drugim krokiem w chirurgicznym myciu rąk jest:
a) wewnętrzne mycie rąk, pocierając ręka o rękę
b) okrężnymi ruchami pocierać palcami lewej dłoni wewnętrzną część prawej dłoni i na odwrót
c) wewnętrzną strona prawej dłoni pocierać o zewnętrzną stronę lewej dłoni, czynność powtórzyć zmieniając ręce
d) okrężnymi ruchami myć kciuk
26. Po ekstrakcji zęba zalecane jest założenie kolagenu, który nie odpowiada za:
a) stabilizacja skrzepu oraz działanie hemostatyczne
b) działanie bakteriobójcze oraz bakteriostatyczne
c) utrzymanie objętości skrzepu
d) ochrona rany
27. Pozbawiony funkcji życiowych materiał syntetyczny lub pochodzący od żywych organizmów, będący wyrobem medycznym, który pozostaje w kontakcie z systemem biologicznym w celu ewaluacji, leczenie, augmentacji, lub zastąpienia jakiejkolwiek tkanki, organu lub funkcji w organizmie to:
a) biomateriał
b) ksenograf
c) kolagen
d) membrana
28.Osteointegracja to:
a) zrastanie się kości z implantem
b) mechaniczne połączenie kości z implantem
c) proces gojenia się implantu
d) proces zrastania się kości z implantem oraz tworzenia kości
29. Najtwardszą tkana zęba jest:
a) szkliwo
b) zębina
c) cement
d) miazga
30.W jakim wieku wyrzynają się pierwsze zęby trzonowe górne i dolne stałe?
a) 5-6 lat
b) 5-8 lat
c) 8-10 lat
d) 7-9 lat
31. Lichen Planus to:
a) liszaj pospolity
b) liszaj płaski
c) liszaj biały
d) liszaj rozległy
32. Kieszeń przyzębna to:
a) miejsce przyczepu dziąsła do zęba, fizjologiczna kieszonka < 3mm
b) granica szkliwno-cementowa
c) miejsce przyczepu dziąsła do korzenia, fizjologiczna kieszonka< 4mm
d)miejsce przyczepu dziąsła do cementu korzeniowego, fizjologiczna kieszonka < 3 mm

33. Które z poniższych jednostek chorobowych są odwracalne?
a) Gingivitis, Periodontitis
b) Periimplant mucositis, Gingivitis
c) Periimplantitis, Gingivitis
d) Gingivitis
34. U dzieci poniżej trzeciego roku życia należy stosować pastę z fluorem o zawartości:
a) 800 ppm
b) 1000 ppm
c)1400 ppm
d)1300-1500 ppm
35. Bakterią biofilmu nie doprowadzającą do chorób przyzębia jest:
a) Provotella intermedia
b) Lactobacillus sanguis
c)Porphyromonas gingivalis
d)bacterioides phorsythus
36. W szkliwie zawartość substancji nieorganicznych wynosi:
a) 96%
b) 4%
c) 60 %
d) 20%
37. Caries acuta to:
a) próchnica ostra
b) próchnica przewlekła
c) próchnica pierwotna
d)próchnica powikłana
38. Najbardziej szkodliwym cukrem jest:
a) sacharoza
b) fruktoza
c) glukoza
d) laktoza
38.Dawka toksyczna fluoru to:
a) 3mg/1kg masy ciała
b) 8mg/1 kg masy ciała
c) 1,2 mg/ 1 kg masy ciała
d) 5mg/1 kg masy ciała
39. Hipoplazja to:
a) nadrozwój szkliwa
b) niedorozwój szkliwa
c) nieprawidłowy kształt korony klinicznej
d) zmniejszona twardość tkanek zęba
40.Wychylenie zębów do tyłu/cofnięcie zębów nazywamy:
a) retruzją
b) protruzja
c) abfrakcją
d)anodoncją
41. Rola diety w profilaktyce próchnicy?
- budulcowa
-kariostatyczna
-kariogenna
42. Wymień 4 wskazania do antybiotykoterapii przed zabiegiem scalingu?
-schorzenia ukłądu sercowo-naczyniowego
-chorzy przyjmujący leki immunosupresyjne
-uogólniony toczeń rumieniowaty
-pacjenci po zabiegach przeszczepu lub wprowadzeniu metalowych implantów
- Choroba nowotworowa
43.Co wchodzi w skład przyzębia?
Dziąsło, ozębna wraz z więzadłami przyzębnymi, okostna, cement korzeniowy, kość wyrostka zębodołowego.
44. Podaj 3 różnice pomiędzy Gingivitis, a Periodontitis?
- Gingivitis odwracalne, dotyczy tkanek miękkich, brak ruchomości zębów,
- Periodontitis nieodwracalne, dotyczy tkanek miękkich oraz kości, możliwa ruchomość zębów.
- 45. Czynniki sprzyjające odkładaniu się biofilmu?
- stłoczenia zębów
-szorstkie powierzchnie
- nawisy wypełnień
- zmniejszony przepływ śliny
- dieta pacjenta
- prace protetyczne z nieodpowiednim obrzeżeniem
46. Funkcje osłonki nabytej?
- nawiliżanie zębów
-chroni przed kwasami
-tworzy podłoże dla bakterii do rozwoju biofilmu
47. Proszę podać 6 przeciwwskazań do zabiegu implantacji?
- zaawansowane Periodontitis , stany zapalne przyzębia
- zła higiena
-nieustabilizowana cukrzyca
-osteoporoza
- kobiety w ciąży
- choroby krwi
48. GBR (rozwiń skrót)
Sterowana regeneracja kości Guided Bone Regenartion
49. Wzór na wskaźnik API?
Suma przestrzeni międzyzębowych z płytka podzielona przez sumę wszystkich badanych punktów razy 100%.

Case study& Odbudowa zębów


Co jest ważne podczas odbudowy zębów?

1.Szczelność,tutaj wpływ ma założenie koferdamu, który zapewnia izolację od śliny.
2. Rodzaj materiału oraz sposób jego aplikacji.
3. Cechy materiału wypełnieniowego m.in. bardzo dobra estesteyka, co daje idealne przejście granicy pomiędzy zębem, a wypełnieniem. Ważne są również inne cech materiału np. twardość zbliżona do twardości zeba.
4.Odwzorowanie kształtu/ prawidłowej anatomii zęba, a w szczególności powierzchni żującej, która ma wpływ na prawidłową okluzję oraz funkcję.
5. Odtworzenie punktu stycznego, który zapobiega m.in próchnicy wtórnej na granicy wypełnienia z zębem.
6. Kwalifikacja zęba do odpowiedniego rodzaju odbudowy.
7. Rodzaj polerowania.

sobota, 3 grudnia 2016

Nadwrażliwość zębiny & IsodanNadwrażliwość zębiny definiuje się jako krótkotrwały, ostry ból występujący po narażeniu odsłoniętej zębiny na bodźce zewnętrzne, który nie może być przypisany żadnej innej chorobie lub defektowi zębiny. Ból ustępuje po ustąpieniu działania bodźca.
Nadwrażliwość zębiny:

- najczęściej występuje pod koniec trzeciej dekady życia
- częściej u kobiet, niż mężczyzn
- częściej w szczęce, niż w żuchwie
- częściej po lewej stronie łuku, niż po prawej
- najczęściej dotyczy kłów
Co powoduje nadwrażliwość zębiny?
- choroby przyzębia
- kwaśna dieta
-złe nawyki higieniczne
-wada zgryzu
-bruksizm
-recesje
-kserostomia
-bulimia
-urazy mechniczne
-nieprawidłowy przyczep wędzidełka


Żel do leczenia nadwrażliwości, eliminuje ból poprzez zniesienie przewodnictwa nerwowego, zmniejsza przepuszczalność zębiny, ułatwia dyfuzję zastosowanych środków medycznych.

Skład: azotan potasu, fluorek sodu
Właściwości: stosowany jest do leczenia nadwrażliwości zębiny spowodowanej różnymi czynnikami drażniącymi: fizycznymi ( zimno, gorąca, bezpośredni kontakt) chemicznymi ( erozja kwasowa) fizjologicznymi ( abrazja).
Sposób użycia: zęby, które mają być leczone należy odizolować os śliny np. za pomocą gazików, powierzchnię dokłanie wysuszyć, za pomocą pędzelka nanieść niewielką ilość, rozprowadzić za pomocą powietrza, czynność powtórzyć 2-3 razy do momentu uzyskania gładkiej powierzchni.
Przy utzymujących się symptomach zabieg powtórzyc po tygodniu.
Cena: w zależności od dystrybutora ok. 80 zł