piątek, 6 lutego 2015

pytania z Olimpiady :)

I OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY HIGIENISTEK I ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH

1. W dokumentacji medycznej pacjenta należy oznaczyć leczony ząb- drugi przedtrzonowiec w żuchwie po stronie prawej.
a) 45 lub +5
b) 45 lub 5+
c) 45 lub 5-
d) 45 lub -5

2. Cement glassjonomerowy przygotowuje się poprzez zmieszanie proszku i płynu:
a) Jednorazowa szpatułką na papierowej płytce
b) Metalową szpatułką na matowej stronie szklanej płytki
c) Metalowa szpatułką na gładkiej stronie szklanej płytki
d) Jednorazową szpatułką na matowej stronie szklanej płytki

3. Do przyczyn halitosis leżących poza jamą ustną nie należą:
a) Głód
b) Alkohol
c) Zaawansowany wiek
d) Jedzenie typu Fast-food

4. Badanie elektropobudliwości miazgi zęba wykonuje się w gabinecie stomatologicznym za pomocą:
a) Unitu
b) Unistomu
c) Endometru
d) Endoskopu

5. Która metoda szczotkowania zębów jest zalecana do stosowania przez osoby noszące stały aparat ortodontyczny:
a) Metoda Chartersa
b) Metoda Fonesa
c) Metoda Bassa
d) Metoda Stillmana

6. Do gabinetu stomatologicznego zgłasza się pacjent celem ustalenia planu leczenia dotyczącego choroby przyzębia.
Cykl leczenia powinno zacząć się od:
a) Lakierowania zębów
b) Wyleczenia ubytków przyszyjkowych
c) Profesjonalnego oczyszczenia zębów
d) Lakowania zębów

7. Wskaż narzędzie do usuwania przebarwień na koronach zębowych powstałych na skutek palenia papierosów
a) Ozony tron
b) Skaler dźwiękowy
c) Skaler ultradźwiękowy
d) Piaskarka

8. Ząb 27 zaliczany jest do sektora:
a) Lewego żuchwy (IV)
b) Prawego żuchwy (VI)
c) Lewego szczęki (III)
d) Prawego szczęki (I)

9. W grupie 60 gimnazjalistów stwierdzono próchnicą u 30 uczniów, a u pozostałych 30 nie występowała. Frekwencja próchnicy w danej grupie wyniosła:
a) 5%
b) 50%
c) 0,5%
d) 2%

10. Caries superficialis to próchnica:
a) Powierzchowna
b) Początkowa
c) Głęboka
d) Ostra

11. Przed zastosowaniem 37% kwasu fosforowego w trakcie zabiegu lakowania zęba 36 zastosowano:
a) Lak Helioseal F
b) Pastę polerską
c) Primer
d) Lakier fluorowy

12. Wśród podanych wskaźników wskaż ten, który nie jest wskaźnikiem higieny jamy ustnej:
a) Wskaźnik fuksynowy
b) Wskaźnik OHI
c) Wskaźnik Plaque Index
d) Wskaźnik CPITN

13. Overextentid oznacza:
a) Pozycję boczną ustaloną
b) Materiał przeterminowany
c) Odchylenie głowy pacjenta znacznie do tyłu
d) Końcową fazę mieszania preparatu wodorotlenkowego

14. Na pierwszej wizycie w gabinecie profilaktycznym obliczono wskaźnik próchnicy u 25 letniej kobiety. Przy pełnych łukach zębowych stwierdzono u niej 3 zęby z próchnicą i 4 zęby wypełnione.
Wskaźnik próchnicy PUWz wynosił:
a) 7
b) 4
c) 3
d) 2

15. Symbol F widniejący na opakowaniach płynów do dezynfekcji informuje o zakresie działania na:
a) Bakterie
b) Wirusy
c) Grzyby
d) Prądki gruźlicy

16. Dental cuticle to:
a) Nabyta osłonka zębowa
b) Płytka nazębna
c) Biały nalot
d) Kamień nazębny

17. Wśród stref działania zespołu stomatologicznego wyróżniamy strefę statyczną.
Jest ona zawarta między:
a) 10,00 i 12,00
b) 8,30 i 12,30
c) 3,00 i 9,00
d) 12,00 i 2,00

18. II zmiana wg.zasad pięciu zmian (def. Wg. Paula) dotyczy:
a) Ułożenia głowy pacjenta
b) Zmiany pozycji operatora względem pacjenta
c) Zmiany wysokości ułożenia pacjenta względem podłogi
d) Wielkości rozwarcia ust pacjenta

19. Wypełnianie przedsionka jamy ustnej powietrzem lub okolicy wargi górnej, a następnie przesuwanie powietrza ze strony prawej na lewą to:
a) Ćwiczenie Skalouda
b) Ćwiczenie Rogersa
c) Ćwiczenie oddechowe
d) Ćwiczenie z krążkiem Friela

20. Do parafunkcji nie zaliczamy:
a) Ssania smoczka
b) Oddychania przez usta
c) Nawykowego podpierania bródki
d) Nagryzania różnych przedmiotów

21. Wśród podanych materiałów wskaż materiał nie będący preparatem wodorotlenkowo-wapniowym:
a) Biopulp
b) Ultra- Blend
c) Coltosol
d) Calcicur

22. Szczotkowanie zębów 0,5-1% roztworem fluorku sodu to metoda profilaktyki fluorkowej wg.:
a) Torella
b) Knutsona
c) Berggrena i Welandera
d) Torella i Welandera

23. Do worka na skażone odpady medyczne nie należy wyrzucać:
a) Usuniętych zębów
b) Jednorazowych igieł po iniekcji
c) Strzykawek po iniekcji
d) Zakrwawionych gazików

24. Jaki materiał do wypełnień stałych i tymczasowych uwalnia fluor i wiąże chemicznie z zębiną oraz cementem?
a) Amalgamat
b) Glassjonomer
c) Gutaperka
d) Kompozyt

25. W statycznej strefie pracy zespołu stomatologicznego….
a) Przekazywane są narzędzia
b) Pracuje asystentka/ Higienistka stomatologiczna
c) Pracuje lekarz stomatolog
d) Znajduje się asystor

26. Spongostan jest lekiem działającym:
a) Przeciwbólowo
b) Przeciwkrwotocznie
c) Przeciwbakteryjnie
d) Przeciwzapalnie

27. Symbol 21 oznacza:
a) Siekacz górny lewy
b) Siekacz dolny prawy
c) Siekacz górny prawy
d) Siekacz dolny lewy

28. Roztwór boraksu z gliceryną zalecisz pacjentowi:
a) Z grzybicą
b) Z zapaleniem nieżytowym
c) Po ekstrakcji zęba
d) Po zabiegu usunięcia kamienia jamy ustnej

29. Stosowanie roztworów bakteriobójczych środków chemicznych to:
a) Dezynfekcja chemiczna
b) Sanityzacja
c) Dezynfekcja fizyczna
d) Sterylizacja

30. Caries secundaria to termin oznaczający próchnicę:
a) Okrężną
b) Wtórną
c) Średnią
d) Kwitnącą

31. Zapalenie dziąseł w klasyfikacji chorób przyzębia to:
a) Periodontitis
b) Pulpitis
c) Gingivitis
d) Pellikula

32. Ile krwi potrzeba, by doszło do zakażenia HBV?
a) 0,04 ml krwi
b) 0,01 ml krwi
c) 0,00004 ml krwi
d) 0,4 ml krwi

33. Niestosowanie rękawiczek ochronnych przez higienistkę przygotowującą roztwór odkażający bez rękawiczek może doprowadzić do:
a) Martwicy tkanek skóry
b) Niedowładu ręki
c) Zaburzeń czucia
d) Porażenia unerwienia

34. Czym jest bruksizm?
a) Polega na bezdechu podczas snu
b) Polega na przedwczesnej utracie zębów stałych
c) Polega na niekontrolowanym zaciskaniu zębów
d) Polega na rogowaceniu warstwy nabłonkowej dziąsła

35. Jak nazywamy przerwy pomiędzy zębami stałymi uwarunkowane budową kości szczęki lub żuchwy?
a) Diastemy
b) Szpary
c) Tremy
d) Trendy

36. W przypadku chemicznego oparzenia błony śluzowej pacjenta do przepłukania użyjesz:
a) Spirytusu
b) Fioletu gencjany
c) Podchlorynu sodu
d) Wody destylowanej

37. Co stanowi stabilną rezerwę fluoru w szkliwie zęba?
a) Fluorek wapnia
b) Fluoroapatyt
c) Fluorek sodu
d) Hydroksyapatyt

38. Jaki związek stosowany często w przemyśle spożywczym ma działanie przeciwpróchnicze?
a) Fruktoza
b) Ksylitol
c) As partam
d) Sorbitol

39. Białe wykwity na błonie śluzowej policzka i podniebienia wyglądem przypominające zsiadłe mleko mogą świadczyć o infekcji:
a) Spowodowanej pierwotniakami
b) Bakteryjnej
c) Grzybiczej
d) Wirusowej

40. Jaka grupa brodawek języka odpowiedzialna jest za przesuwanie kęsów pokarmu podczas żucia?
a) Brodawki grzybowate
b) Brodawki liściaste
c) Brodawko okolone
d) Brodawki nitkowate

41. Jaki środek stosuje się do bezpośredniego pokrycia miazgi?
a) Roztwór fluorku sodu
b) Twardniejący wodorotlenek wapnia
c) Nietwardniejący wodorotlenek wapnia
d) Roztwór soli fizjologicznej

42. Jak nazywamy zabieg polegający na pokryciu odwapnionych tkanek zębów mlecznych azotanem srebra?
a) Lapisowanie
b) Lakowanie
c) Lakierowanie
d) Ligaturowanie

43. Jaka grupa bakterii stanowi naturalny czynnik hamujący działanie kwasów w płytce nazębnej?
a) Neisseria
b) Lactobacillus
c) Streptococcus
d) Veillonella

44. Ubytek próchnicowy obejmujący powierzchnię styczną kła wg klasyfikacji Blacka należy zaliczyć do klasy:
a) Drugiej
b) Trzeciej
c) Czwartej
d) Piątej

45. Podczas lakowania zęba użycie 40% kwasu ortofosforowego skraca czas wytrawiania o :
a) 5 sekund
b) 10 sekund
c) 15 sekund
d) 30 sekund

Odpowiedzi zaznaczone pomarańczowym kolorem czcionki są poprawne.

Nad stroną merytoryczną czuwał szereg lekarzy specjalistów a opieką merytoryczną zajeła się firma PARO - dziękujemy